• เริ่มต้นสนทนา ชุดที่ 2 (12 หัวข้อ) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   Watch & Listen: ดูและฟังคลิป
    Speak: ฝึกพูดออกเสียงกับไมค์
    Fill in: เติมประโยคให้สมบูรณ์


  ★ ~ สำหรับผู้ที่ล็อกอินเข้าเรียน ด้วย user account โดยได้เข้าดูข้อมูลกิจกรรมในแต่ละส่วน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด ตามที่กำหนด คือ ทำได้ 60% ขึ้นไปสำหรับแบบฝึกหัด Speaking และทำได้ 80% ขึ้นไป สำหรับแบบฝึกหัด Drag the words และ Fill in ครบถ้วน ทั้ง 12 หัวข้อ  จะสามารถดาวน์โหลดใบประกาศได้ ~ ★


  Please reload the page. รีเฟรชเพื่อโหลดเนื้อหา

  Click on the topic's name to read more. คลิกที่แถบชื่อหัวข้อ เพื่อดูเนื้อหาในส่วนนั้น"

  6. The Impatient Yogi8. Just like riding a bike