• ศัพท์น่ารู้ 16 หมวด มากกว่า 300 คำ มีกิจกรรมและแบบฝึกหัดต่างๆ ดังนี้

    Listen: ฟังเสียงคำศัพท์
    Speak: พูดออกเสียงตาม
    Read: อ่านคำและความหมาย
    Write: จับคู่ภาพและคำศัพท์


  Please reload the page. รีเฟรช เพื่อโหลดเนื้อหา

  Click on the topic's name to read more. คลิกที่แถบชื่อหัวข้อ เพื่อดูเนื้อหาในส่วนนั้น"

  2. The Family4. In the House