เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ท่านเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือไม่

สำหรับบางวิชา ผู้สนใจสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป (Guest) เพื่อเข้าดูเนื้อหาบทเรียน และทำแบบฝึกหัด (Exercise) ได้ แต่จะต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และลงเรียน (Enroll) ในวิชานั้นๆก่อน จึงจะสามารถทำแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อบันทึกผลคะแนนเก็บไว้ในระบบ


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ support@knowenglish.net


Some courses allow learners to view study pages and complete exercises by  loging in as a guest, but a user account and enrollment are needed in order to complete any quizzes and record its results.


Any enquiries about creating a user account or for more information, please contact us via support@knowenglish.net